Ringmerking

  • slide

Forfatter: NUK/ Turid Sæten

Ringmerkinga må gjøres når ungene er mellom 6 og 10 dager gamle. Dette fordi vi benytter lukkede ringer, og disse blir fort for små dersom vi venter lenger. Ringer kjøpes enten gjennom Norsk Undulatklubb (fanen kontakt oss- ringbestillingsskjema), eller man kan også bestille gjennom Norsk Tropefugls landsforening (NTL) som NUK er tilknyttet.

På ringen står det initialer til klubben en er medlem av, NUK eller NTL, der oppdretteren er registrert. Det står også årstall, løpenummer og de som bestiller ringene ved hovudbestillinga i juli hvert år (NUK), får også sin egen oppdretterkode. Klubben fører register over oppdretterkodene og eier av den, eller løpenummera til den som bestiller utenom hovedbestillinga.Fargen på ringen skifter fra år til år , fargen er internasjonal og fastsettes av World Budgeriar Organisation.

Rød: 2012 og 2018

Svart: 2013 og 2019

Grønn: 2014 og 2020

Violet: 2015 og 2021

Oransje: 2016 og 2022

Mørkeblå: 2017 og 2023


Rød ring for 2018:


#Det er ingen krav om hvilket ben ringen skal settes på, så dette styrer den enkelte selv.

Dersom ringen settes på for tidlig, faller den av. Det er derfor lurt og sjekke at ringen sitter som den skal dagen etter. Har den falt av, er det bare å sette den på igjen, eller evt vente en dag eller to så man er sikker på at den sitter.

Hos NUK startar det nye ring-året ca 1. oktober, som faller sammen med oppstart av den nye hekkesesongen. Mange har spørsmål angående dette, men man begynner altså å ringe med f eks 2018 ring i oktober 2017.

Flere ser etterhvert verdien i å ringmerke ungene. Ringen er fuglen sin ID, på lik linje med at hunder eller katter blir chippa. Fugler som er ringmerket, kan dessuten spores tilbake til oppdretter dersom den blir funnet ute. Vi ser stadig vekk fugler som blir etterlyst fordi de har greid å komme seg ut. Dersom man skal stille ut undulaten i A, B eller F klassen( farga undulat), er det også et krav at fuglen er ringmerket med din egen oppdretterkode og årstall. NUK vil i en prøveperiode ha en klasse C hvor man kan stille sine innkjøpte fugler, eller fugler fra eget oppdrett, som ikke er ringmerket. Se mer om dette under emnet "Utstilling".


Eksempel på hvordan man ringmerker:


Ungene må vanligvis ringes i alderen 6-10 dager. Husk at de vokser fort, og det ville være trist om den beste fuglen blir sittende uten ring.

a) Samle de tre lengste tærne

b) Plasser ringen forsiktig over de tre tærne, og
forsiktig skyv den over ankelledd og vrist av foten.

c) Dra den minste baktåa forsiktig frem slik at ringen
blir frigjort.

d) Ringen i riktig posisjon

Related Projects